Republika Zielonego PrzylΔ…dka na PowstaΕ„cΓ³w Wielkopolskich.

P6180020

/ fot. Dziećkowice

quotationKtΓ³regoΕ› wtorku przyszΕ‚a do korporacji przed szΓ³stΔ…. PotrzebowaΕ‚a wyjΕ›Δ‡ z biura koΕ‚o czternastej, a akurat nie miaΕ‚a nadgodzin do odbioru. Open space byΕ‚ opustoszaΕ‚y jak po epidemii cholery. ŚwiatΕ‚a pogaszone, rolety szczelnie zasuniΔ™te. UsiadΕ‚a przed komputerem i usΕ‚yszaΕ‚a cichuteΕ„kie poΔ‡wierkiwanie ptakΓ³w. Kiedy zaczΔ™Ε‚a wsΕ‚uchiwaΔ‡ siΔ™ bardziej w pozornΔ… ciszΔ™ open space’u, udaΕ‚o siΔ™ jej wyΕ‚owiΔ‡ z niej dΕΊwiΔ™k wody, jakby spΕ‚ywajΔ…cej po skaΕ‚ach. A potem jeszcze szum wiatru, jakby w liΕ›ciach. Zaciekawiona podeszΕ‚a w stronΔ™ drukarek, zza ktΓ³rych dobiegaΕ‚y dΕΊwiΔ™ki korpo puszczy. ZobaczyΕ‚a chΕ‚opakΓ³w z dziaΕ‚u IT Ε›piΔ…cych pokotem na biurkach, z nitkami Ε›liny kapiΔ…cymi na podkΕ‚adki pod myszki. PoΕ›rodku tego osobliwego korporacyjnego dormitorium staΕ‚ laptop z wΕ‚Δ…czonΔ… Ε›cieΕΌkΔ… relaksacyjnΔ… Tybet Forever. Czytaj dalej