Didaskalia z wtorku.

lookal

/ fot. Lokal na Rynku

Nie bΔ™dziesz miaΕ‚ wiΔ™cej niΕΌ 5 tysiΔ™cy znajomych na Facebooku i nie poΕΌyjesz dΕ‚uΕΌej niΕΌ 100 lat – zawyrokowaΕ‚a znad kufla z herbatΔ…. Od miesiΔ…ca braΕ‚a antydepresant i nie mogΕ‚a piΔ‡ alkoholu. W herbacie jak rΓ³j sennych kijanek krΔ…ΕΌyΕ‚y goΕΊdziki. PachniaΕ‚o pomaraΕ„czΔ… i koΕ„coworocznym zmΔ™czeniem. Antydepresant, mimo ΕΌe z grupy mocnych SSRI, nie dziaΕ‚aΕ‚. Na niektΓ³re depresje nie byΕ‚o mocnych ani dobrego copywritingu. Czytaj dalej

Tam, gdzie nie padajΔ… cienie kaktusΓ³w.

Suonko

/ w drodze doΒ San BartolomΓ© de Tirajana, fot. Dominika Pezda

W San AgustΓ­n gΕ‚aszczΔ™ puchate kaktusy jak koty, aΕΌ wbijam sobie kolec i tracΔ™ czucie w Ε›rodkowym palcu. DojeΕΌdΕΌajΔ…c do Bahia Feliz, mam jeszcze cichΔ… nadziejΔ™, ΕΌe kaktus byΕ‚ halucynogenny. Bad luck! Czytaj dalej

Lustereczko, powiedz przecie – czy ona na kwasie, czy na opiecie?

Listki Oficerskie 1

/ fot. Osiedle Oficerskie, KrakΓ³w

KsiΔ™ΕΌyc odbija siΔ™ w oknach stojΔ…cej w ciszy na podzamczu karety i czubkach przemykajΔ…cych po dziedziΕ„cu pantofelkΓ³w. Szelest sukni miesza siΔ™ z gΕ‚osami zza grubych murΓ³w zamczyska. RozΕ‚oΕΌysta sukienka jak niebieski obΕ‚ok wtapia siΔ™ w ciemniejΔ…ce niebo. Przy kaΕΌdym stopniu podskakuje i opada jak lekki podmuch wiatru. Jeszcze kilka stopni i oddechΓ³w. Szum gΕ‚osΓ³w odpΕ‚ywa, pantofelki wpadajΔ… w wyΕΌΕ‚obienia w trotuarze, zegar zaczyna swoje dΕΊwiΔ™czne dwanaΕ›cie uderzeΕ„.

Czytaj dalej