Siatki z Lewiatana.

p1010046ii

/ fot. Karolina Chaja, Szpitalna

Szczerze? Tak, przeszkadza mi jej wygląd glonojada. Po co w ogóle malować usta, kiedy można malować obrazy? Czytaj dalej

Didaskalia z wtorku.

lookal

/ fot. Lokal na Rynku

Nie bΔ™dziesz miaΕ‚ wiΔ™cej niΕΌ 5 tysiΔ™cy znajomych na Facebooku i nie poΕΌyjesz dΕ‚uΕΌej niΕΌ 100 lat – zawyrokowaΕ‚a znad kufla z herbatΔ…. Od miesiΔ…ca braΕ‚a antydepresant i nie mogΕ‚a piΔ‡ alkoholu. W herbacie jak rΓ³j sennych kijanek krΔ…ΕΌyΕ‚y goΕΊdziki. PachniaΕ‚o pomaraΕ„czΔ… i koΕ„coworocznym zmΔ™czeniem. Antydepresant, mimo ΕΌe z grupy mocnych SSRI, nie dziaΕ‚aΕ‚. Na niektΓ³re depresje nie byΕ‚o mocnych ani dobrego copywritingu. Czytaj dalej

Lustereczko, powiedz przecie – czy ona na kwasie, czy na opiecie?

Listki Oficerskie 1

/ fot. Osiedle Oficerskie, KrakΓ³w

KsiΔ™ΕΌyc odbija siΔ™ w oknach stojΔ…cej w ciszy na podzamczu karety i czubkach przemykajΔ…cych po dziedziΕ„cu pantofelkΓ³w. Szelest sukni miesza siΔ™ z gΕ‚osami zza grubych murΓ³w zamczyska. RozΕ‚oΕΌysta sukienka jak niebieski obΕ‚ok wtapia siΔ™ w ciemniejΔ…ce niebo. Przy kaΕΌdym stopniu podskakuje i opada jak lekki podmuch wiatru. Jeszcze kilka stopni i oddechΓ³w. Szum gΕ‚osΓ³w odpΕ‚ywa, pantofelki wpadajΔ… w wyΕΌΕ‚obienia w trotuarze, zegar zaczyna swoje dΕΊwiΔ™czne dwanaΕ›cie uderzeΕ„.

Czytaj dalej