β€žNowy WspaniaΕ‚y Świat” Huxley’a. Czy taki nowy?

Rok 2015. StyczeΕ„. Ludzie rzucajΔ… na tablice na Facebooku informacje o postanowieniach noworocznych jak karnawaΕ‚owe konfetti. Ε»e zakΕ‚adajΔ… β€žsΕ‚oik szczΔ™Ε›cia”, czyli wielki sΕ‚Γ³j, do ktΓ³rego codziennie wrzucajΔ… zwiniΔ™tΔ… karteczkΔ™ z zapisanym pozytywem z danego dnia. Od uΕ›miechu sΔ…siadki po awans w pracy.

Czytaj dalej